Δήμος Τυρνάβου: Διανομή τροφίμων απο το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Μάρτιος 2023
737
post-template-default,single,single-post,postid-737,single-format-standard,stockholm-core-2.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-6.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Δήμος Τυρνάβου: Διανομή τροφίμων απο το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Μάρτιος 2023

Από το ∆ήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους
δικαιούχους ΤΕΒΑ ενταγμένους στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.), που
έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας.
Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.
Η διανομή για όλους τους δικαιούχους όλων των Κοινοτήτων θα γίνει αποκλειστικά σε
δύο (2) ημέρες και συγκεκριμένα:
• Για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως Λ: ΠΕΜΠΤΗ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, από 8:30 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι στο χώρο του
Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρνάβου (πίσω από το 1ο

Γυμνάσιο Τυρνάβου).
• Για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους αρχίζει από Μ έως Ω: την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, από 8:30 το πρωί έως 13:30 το μεσημέρι στο
χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρνάβου (πίσω από το 1ο

Γυμνάσιο

Τυρνάβου).
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ «DRIVETHROUGH»
Οι ωφελούμενοι που θα προσεγγίσουν το σταθερό σημείο διανομής (Κλειστό
Γυμναστήριο Τυρνάβου) με όχημα θα ακολουθήσουν τον διαμορφωμένο διάδρομο
εισόδου (από την πλευρά της Λαϊκής Αγορά Τυρνάβου ) και εξόδου ( από πλευράς
Αναψυκτήριου) του οχήματος από τον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου
έτσι ώστε:
1.Οι ωφελούμενοι δεν θα αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματά τους.
2.Να διέρχονται από δύο «στάσεις» όπου:
α. Στην πρώτη, θα πραγματοποιείται η ταυτοποίησή τους από υπαλλήλους του ∆ήμου.
Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν στο ηλεκτρονικό σύστημα
ταυτοποίησης και θα τους δίνεται καρτελάκι με τον τύπο του δικαιούχο.
β. Στη δεύτερη, ο ωφελούμενος θα υποδεικνύει τα καρτελάκι στους υπαλλήλους του
αναδόχου πού θα τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκάζ, εντός του
οχήματος) και οι υπάλληλοι της αναδόχου εταιρείας ολοκληρώνουν τη διαδικασία.
γ. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδό τους προς
την πλευρά του αναψυκτηρίου .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:
• Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στην
προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για την αποφυγή
μποτιλιαρίσματος.

• Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του ∆ήμου Τυρνάβου κατά την προσέλευση τους να
έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτηση τους
στο Ε.Ε.Ε. καθώς και την Αστυνομική Ταυτότητα για την παραλαβή των
προϊόντων, μόνο τις ορισθείσες ημερομηνίες, καθόσον δεν θα υπάρξει άλλη μέρα
διανομής.
• Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης του δικαιούχου, μπορεί να παραλάβει άλλο
άτομο τα προϊόντα, όμως απαιτείται οπωσδήποτε η προσκόμιση εξουσιοδότησης
με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δικαιούχου από ∆ημόσιο φορέα.
• Επίσης παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατά την
αναχώρηση από το σημείο διανομής να κάνουν έλεγχο για τις σωστές
ποσότητες που τους διανεμηθήκαν σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες
κατάστασης και τον τύπο του δικαιούχου:
ΤΥΠΟΣ 1 (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ 2 & 3 ΜΕΛΗ)
ΤΥΠΟΣ 2 (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ 1 ΜΕΛΟΣ)
ΤΥΠΟΣ 3 (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ 4 & 5 ΜΕΛΗ)
ΤΥΠΟΣ 4 (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ 6 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΛΗ)

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο